BELİBASIQ

sif. dan. Belini yəhər vurmuş (minik heyvanı haqqında).
BELİBAĞLI₁
BELİBÜKÜK

Digər lüğətlərdə