BİÇDİRİLMƏ

Biçdirilmək”dən f.is.
BİÇARƏLİK
BİÇDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə