BİÇDİRMƏK

Biçmək”dən (1 və 3-cü mənalarda) icb. Taxılı biçdirmək.
[Hacı Nuru:] Sən mülkədarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydin, biçdirəydin, dövlət qazanaydın. M.F.Axundzadə.

BİÇDİRMƏ
BİÇƏNƏCƏK

Digər lüğətlərdə