BİÇİCİ

xüs.
1. is. Paltar və s. biçən usta (dərzi).
2. sif. Paltar biçməklə məşğul olan.
[Tikiş fabrikinin] biçici sexində iki pres qoyulmuşdur. (Qəzetlərdən).

BİÇƏNƏK
BİÇİLMƏ

Digər lüğətlərdə