BİÇİLMƏ

Biçilmək”dən f.is.
BİÇİCİ
BİÇİLMƏK

Digər lüğətlərdə