BOĞAZLAŞMA

Boğazlaşmaq”dan f.is.
BOĞAZLANMAQ
BOĞAZLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə