BOĞDURMAQ

Boğmaq”dan icb. [Hacı Səməd xan:] Həyasızın birisi, deyəsən, bizim Təbrizdə adam boğdurmaqdan başqa bir işimiz yox imiş. M.S.Ordubadi. [Xan:] Bu Əbdilqədir … Şəkiyə hücum edib, qardaşı oğlu Hüseyn xanı boğdurub, yerində oturdu… Çəmənzəminli.
BOĞDURMA
BOĞMA

Digər lüğətlərdə