BOĞUŞDURMAQ

icb. Bir-biri ilə dalaşdırmaq, savaşdırmaq, vuruşdurmaq.
[Avam camaat] Bakının ətraf kəndlərindən məşhur cins qoyun itlərini küçüklüyündən Bakıya gətirib il yarım, iki il bəsləməyə başlar və boğuşdurmaq üçün hazırlaşdırardılar. H.Sarabski.

BOĞUŞDURMA
BOĞUŞMA

Digər lüğətlərdə