BOLTLANMAQ

məch. Bolt ilə birləşdirilmək, bolt ilə bir-birinə bağlanmaq.
BOLTLAMAQ
BOMBÁ

Digər lüğətlərdə