BRİKETLƏMƏK

f. Briket (kərpic) şəklində presləmək, kərpic şəklinə salmaq.
BRİKETLƏMƏ
BRİKETLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə