BUĞDAYIBƏNİZ

bax buğdayı.
İclası ortaboylu, arıq, qələmqaş, qaragöz, buğdayıbəniz bir adam aparırdı. P.Makulu.

BUĞDAYI
BUĞDAYISİFƏT

Digər lüğətlərdə