CƏDVƏL

is. [ ər. ] Qrafalar üzrə müəyyən qaydada yığılmış hər hansı məlumat və ya rəqəmlər siyahısı. Dərs cədvəli. Oyun cədvəli.
– Rüstəm kişi aram ilə trubkasını tüstülədərək, qabağındakı cədvəli gözdən keçirdiyindən, Salman xeyli danışmayıb ona baxdı. M.İbrahimov.
[Şahmar] iki-üç aydan bəri cədvəldə qalan əməkgünlərini kitabçalara köçürürdü. B.Bayramov.

CƏDİDƏ
CƏDVƏLÇİ

Digər lüğətlərdə