CADARLANMA

Cadarlanmaq”dan f.is.
CADAR-CADAR
CADARLANMAQ

Digər lüğətlərdə