CALAL

calal bax əzəmət 1; şövkət

CALAQLAMAQ
CALAMAQ

Digər lüğətlərdə