CALAL

böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq.
CALAİR
CALALƏ

Digər lüğətlərdə