cinayət

Cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi

cəza
cinayət hadisəsi

Digər lüğətlərdə