COŞMAQ

1. COŞMAQ, DAŞMAQ, KÜKRƏMƏK, ŞİDDƏTLƏNMƏK (təbiət hadisələri haqqında)

2. COŞMAQ (özündən çıxmaq) Qaraca qız elə coşmuşdu ki, orada olan adamlar onun gözündən itmişdi (S.S.Axundov); QƏLYANA GƏLMƏK Sonra “Təzə həyat” qəzetində izahat nəşr edərək qəlyana gələnləri təskin etdi (Çəmənzəminli); QIZMAQ Şahların qızdığı qorxunc bir zaman; Atıb külfətini gəlmiş İrandan (S.Vurğun); HİDDƏTLƏNMƏK (bax).

COŞQUNLUQ
CÖVR

Digər lüğətlərdə