CODLAŞMAQ

f. Cod olmaq, zərifliyini, incəliyini itirmək; kobudlaşmaq, qabalaşmaq, sərtləşmək. Tükləri codlaşmaq.
// Məc. mənada.
Hidayət yenə də təmkinini saxlamağa çalışsa da, codlaşdı, açılışdı. B.Bayramov.
Üzünü niyə yana tutursan, ə, eşitmirsən? – Dilavərin səsi codlaşdı. V.Şıxlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CODLAŞMAQ qabalaşmaq — kobudlaşmaq — ədəbsizləşmək
  • CODLAŞMAQ sərtləşmək — kəskinləşmək
  • CODLAŞMAQ qəddarlaşmaq — zalımlaşmaq
CODLAŞMA
CODLUQ

Digər lüğətlərdə