COMƏRD

alicənab, səxavətli, əliaçıq, mərd.
CİLASUN
COŞĞUN

Digər lüğətlərdə