DÖLÇÜ

is. k.t. Döl mütəxəssisi olan zootexnik.
DÖL
DÖLÇÜLÜK

Digər lüğətlərdə