DÖLÇÜLÜK

is. Döllük, cinslik heyvan yetişdirmə işi.
DÖLÇÜ
DÖLLƏNDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə