DÖLLƏNDİRİLMƏK

məch. biol. Rüşeym əmələ gətirilmək; mayalandırılmaq.
DÖLLƏNDİRİLMƏ
DÖLLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə