DÖLLƏNDİRMƏ

Dölləndirmək”dən f.is.
DÖLLƏNDİRİLMƏK
DÖLLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə