DÖLSÜZLƏNMƏK

bax dölsüzləşmək.
DÖLSÜZLƏNMƏ
DÖLSÜZLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə