DÖNDƏRİŞ

bax döndərmə1 2 və 3-cü mənalarda.
DÖNDƏRİLMƏK
DÖNDƏRMƏ₂

Digər lüğətlərdə