DÖNDƏRİLMƏ

Döndərilmək”dən f.is.
DÖLVERİCİLİK
DÖNDƏRİLMƏK

Digər lüğətlərdə