DÖNDƏRMƏ₁

is.
1.Döndərmək”dən f.is.
2. mus. Əsas havanın ardınca çalınan yüngül hava.
Aşıqlar ağır havadan keçirlər döndərməyə. Ə.Haqverdiyev.

3. dan. Döngə, dönüş.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DÖNDƏRMƏ devirmə — yıxma — aşırma
  • DÖNDƏRMƏ yönəltmə — çevirmə
  • DÖNDƏRMƏ tuşlama — yönəltmə
  • DÖNDƏRMƏ çevirmə
DÖNDƏRMƏ₂
DÖNDƏRMƏK

Digər lüğətlərdə