DÖNMƏKSİZİN

bax dönmədən.
DÖNMƏK
DÖNMƏZ

Digər lüğətlərdə