DÜBƏRD

dübərdini dağıtmaq dan. – divan tutmaq.
DÜBƏNDİ
DÜÇAR

Digər lüğətlərdə