DÜMGAH

is. [ fars. ] məh. Quşqunun atın quyruğu altından keçən hissəsi.
DÜMƏRDİ
DÜMQARA

Digər lüğətlərdə