DÜRƏNGLİK

is. köhn.
1. İki rənglik.
2. məc. İkiüzlülük, riyakarlıq.
Dürənglik bizə nisbət xəta deyil də, nədir? M.Ə.Sabir.

DÜRƏNG
DÜRGƏ

Digər lüğətlərdə