DÜRGƏ

is. Dəstə, yığın, toplu; yığılıb (sarınıb) bağlanmış şey. Bir dürgə pul.
DÜRƏNGLİK
DÜRGƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə