DÜRGƏLƏTMƏK

icb. Dürgə halına saldırmaq.
DÜRGƏLƏNMİŞ
DÜRGƏLİ

Digər lüğətlərdə