DIĞILTI

is. Dığ-dığ səsi, qaynama zamanı mayelərdən çıxan səs.
DIĞILDAMAQ
DIĞIR

Digər lüğətlərdə