DIĞIRLAMA

Dığırlamaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DIĞIRLAMA diyirləmə — yumbalatma
DIĞIRLADILMAQ
DIĞIRLAMAQ

Digər lüğətlərdə