DIĞIRLANMAQ

qayıd. Diyirlənə-diyirlənə getmək, gillənmək, yumbalanmaq.
Səhəng onun çiynindən düşüb üç-dörd addım qabağa dığırlandı. İ.Şıxlı.
Balaca zəng cınqıltı ilə dığırlanıb yerə düşdü. Ə.Əbülhəsən.

DIĞIRLANMA
DIĞIRLATMA

Digər lüğətlərdə