DIĞIRLATMAQ

icb. Diyirlətmək, gillətmək, yumbalatmaq.
[Tapdıq] özünü divarın dibinə verib tağalağı dığırlatdı. Ə.Vəliyev.

DIĞIRLATMA
DIĞLAMA

Digər lüğətlərdə