DIĞ-DIĞ

təql. Qaynayan mayelərin çıxardığı səs.
DIĞ
DIĞA

Digər lüğətlərdə