DIĞLANMAQ

qayıd. Dığ gətirmək, dığ azarına düşmək; həddən artıq yorulmaq, canı üzülmək; təngə gəlmək.
DIĞLANMA
DIĞLATMA

Digər lüğətlərdə