DINQILDAMA

Dınqıldamaq”dan f.is.
DINQADIRINQ
DINQILDAMAQ

Digər lüğətlərdə