DINQADIRINQ

is. dan.
1. Mis və s. metalları bir-birinə toxunduraraq, yaxud bir şeylə onları vuraraq səs çıxarma.
2. isteh. Çalğı səsi.
DINQ
DINQILDAMA

Digər lüğətlərdə