DIQQILTI

bax tıqqıltı.
DIQQILI
DILĞIR

Digər lüğətlərdə