DIQQANCIQ

sif. dan. Azacıq.
DIQQANACIQ
DIQQI

Digər lüğətlərdə