DƏBƏRTMƏ

Dəbərtmək”dən f.is.
DƏBƏRMƏK
DƏBƏRTMƏK

Digər lüğətlərdə