DƏBƏRTMƏK

f. Yerindən tərpətmək, yerindən oynatmaq.
…Bombaların gurultusu hərdənbir yatmışları, deyəsən, yuxudan dəbərtdi. C.Məmmədquluzadə.

DƏBƏRTMƏ
DƏBİLQƏ

Digər lüğətlərdə