DƏBBƏÇİ

is. Özü razı olduğu və haqqında sazişə gəldiyi şeydən imtina edən, sözündən qaçan adam; cığal.
DƏBBƏ₁
DƏBBƏÇİLİK

Digər lüğətlərdə