DƏBBƏ

DƏBBƏ1

ə. vədindən, sözündən və ya kəsilmiş qiymətdən səbəbsiz imtina etmə.

DƏBBƏ2

ə. dibi yuvarlaq qab.

DƏBBAĞXANƏ
DƏBBƏKAR

Digər lüğətlərdə