DƏBBƏLƏMƏ

Dəbbələmək”dən f.is.
DƏBBƏKAR
DƏBBƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə