DƏBİLQƏ

Döyüşçülərin başlarına qoyduqları metal papaq, taskülak. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu Qıratın cilovunu İsabalıya verib qalanın başına qalxdı, dəbilqəsini əyri qoydu. (Paris nüsxəsi, 12-ci məclis)

DEYİNDİ
DƏBLÜĞƏ

Digər lüğətlərdə