DƏBİR

ə. 1) katib, yazıçı; 2) hesabdar, mühasib; 3) müəllim (orta məktəbdə); 4) sasanilər dövlətində maliyyə işlərini idarə edən məmur. Dəbiri-fələk «fələyin dəbiri» Merkuri (planet).

DƏBƏRAN
DƏBİRİSTAN

Digər lüğətlərdə